HLADINA KLIDU

je praktický vzdělávací projekt 


ODSTARTOVANÝ V ROCE 2012

FYZIOTERAPEUTEM TOMÁŠEM BEZDĚKEM

PO LETECH VÝUKY VNITŘNÍCH UMĚNÍ A PRAXE FYZIOTERAPIE OD ROKU 2001

 


CÍLEM ŘADY 5 NA SOBĚ NEZÁVISLÝCH PRAKTICKÝCH SETKÁNÍ JE

aby se každý účastník rychle a snadno naučil dovednostem cítit se psychofyzicky báječně, luxusně a skvěle. 

Třeba tak, jak jste se možná naposledy cítili v dětství nebo dokonce jako mimino :-). 

Z vlastní zkušenosti vím, že je to reálné - ještě jste o tom nečetli můj příběh v e-booku?


 VITALIZUJTE SE ENERGIÍ A POHODOU

naučte se rozpustit bolesti těla, zad, ale i bolesti duše. Zpevněte své kosti, nastartujte hormonální a neurochemickou aktivaci svého těla, hluboce se uvolněte a probuďte v sobě vnitřní sílu.

 PROŽÍVEJTE SKVĚLOU A POVZNESENOU NÁLADU

pomocí technik rozvoje vnitřní energie otevřete vnitřní prostor vašeho těla a nechte své vědomí samovolně unášet proudem samovzniklé meditace.

 ZÍSKEJTE ENERGETICKOU KAPACITU "NAVÍC" PRO VÁŠ ŽIVOT

jeho změnu nebo udržení jeho kvality a důstojné úrovně ve zdraví, dostatku a vnitřní spokojenosti.

 POUŽÍVEJTE MOCNÉ, EFEKTIVNÍ A PRAXÍ VYTŘÍBENÉ VNITŘNÍ TECHNIKY

práce s energií těla a vědomím, které jsou v souladu s tisíciletými principy TČM (tradiční čínské medicíny) a využívají to nejlepší z principů Tai-či, Čchi-kung a moderní fyzioterapie a jsou v souladu a rezonanci s přírodními a kosmickými principy a zákonitostmi.

 NAUČTE SE DOVEDNOSTEM KTERÝCH SE JINAK NEDÁ DOSÁHNOUT

samotným odděleným praktikováním Tai-či, Čchi-kung, jógy nebo meditace. Jde totiž právě o unikátní propojující praktické souvislosti umožňující dokonalou syntézu.

 VE SROVNÁNÍ S JÓGOU, TAI-ČI , ČCHI-KUNGEM NEBO FYZIOTERAPIÍ

vás setkání na HLADINĚ KLIDU dostane rychle, jednoduše, přehledně a srozumitelně k praktickým benefitům a principům, ke kterým byste se jmenovanými uměními složitě propracovávali spoustu let, pokud byste u nich vydrželi a současně měli štěstí na učitele.

 V CELÉ ŘADĚ DOVEDNOSTÍ VŠAK ODZAČÁTKU 

HLADINA KLIDU, Jógu a zejména Tai-či výrazně přesahuje. To byl i jeden z důvodů jejího vniku. Nabídnout praktický přesah, který nelze z organizačních a technických důvodů zařadit a realizovat formou výukových kurzů typu 1 hodina cvičení / týdně. 

 JE TŘEBA NEJEN PRAKTICKÉ CVIČENÍ, ALE I HLUBŠÍ POROZUMĚNÍ

teorii a souvislostem. Jinak je těžké cokoliv praktikovat, když jeden srozumitelně neví co vlastně dělá a jak to všechno funguje.

 NA SPOLEČNÝCH PRAKTICKÝCH SETKÁNÍCH 

jde, krom fyzických, energetických, mentálních a hluboce bytostně uvolňujících a ozdravujících praktik mj. o neopakovatelné řízené hlubinné meditace a postupy ve stavu výrazně zesílené vitality účastníků.

 KAŽDÉ Z PĚTI SETKÁNÍ HLADINY KLIDU

je věnováno jednomu ústřednímu principu a tématu. 5 principů či úrovní má, jak uvidíte, vnitřní logickou, energetickou a archetypální souvislost, navazující navzájem na sebe, a při zapojení celé pětice se stáváme součástí kruhu či spirály Bytí. 

 LIBOVOLNÉ SETKÁNÍ JE VŠAK MOŽNÉ NAVŠTÍVIT NEZÁVISLE

na předchozí (ne)účasti. Nemusíte se tedy obávat, zda vám již něco uniklo nebo ne. Lepší umět a naučit se nedokonalé něco než dokonalé nic :-). Vše podstatné totiž neustále opakujeme.

 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PRVNÍ SETKÁNÍ Z PĚTI

a to zdaleka ne pro to, že je oním pověstným prvním krokem, ale proto, že si uděláte jasný komplexní obraz dalších možností a úrovní, poznáte vnitřní logiku všech úrovní metody a současně se naučíte klíčovým základním dovednostem se zřetelnými praktickými a mnoho let prověřenými benefity. 

 NA PRVNÍCH DVOU SETKÁNÍCH

vás budu mj. učit stále hlouběji a perfektně vnímat vaše tělo zevnitř. Protože jedině tak se dostanete ze své mysli, ze své hlavy, skutečně naplno do svého těla, ve kterém vše začíná a ve kterém od té chvíle začne radikálně narůstat hladina energie. 

 TO JE VŠAK JEN NEZBYTNÁ PŘÍPRAVA A SAMOTNÝ ZAČÁTEK MNOHEM HLUBŠÍCH MOŽNOSTÍ...

 KROM APLIKACE BIOMECHANICKÝCH A PŘÍRODNÍCH PRINCIPŮ VYUŽÍVÁME

to nejlepší z fyzioterapie, vnitřních energetických cvičení jako Čchi-kung a Tai-či, neo-šamanské a jógické techniky k navození stavů spontánní meditace, sebeléčení a vyladění se na bytostné jádro, ZDROJ. 

 DOTÝKÁME SE V TEORII I PRAXI MNOHÝCH OBORŮ VĚDĚNÍ

abychom zahlédli celou mozaiku úžasných souvislostí a ty uchopili jakožto prakticky použitelnou esenci pro život. 

Co se prakticky a jednoduše naučíte?

 • aktivizovat a harmonizovat hormonální systém, zvýšit hladinu sexuální energie a sexuálního i životního apetitu
 • zvýšit hustotu a pevnost kostí (vhodné nejen pro osteoporózu), uvolnit svalovou zatuhlost
 • zvýšit kapacitu své energie, umět expresně v několika minutách odstranit únavu a cítit se zřetelně osvěženi
 • dle tisíciletých a přesných taoistických principů vytvořenou životní vizi (informaci) nechat účinně a automaticky aktivizovat vnitřní energií, kterou si dokonale rozvinete
 • očistit a projasnit mysl, zlepšit soustředění, dokonale vnímat své tělo zevnitř i v prostoru
 • vypustit škodlivé tělesné, emocionální a mentální napětí, odstranit fyzické i energetické bloky
 • "vypnout" aktivním způsobem jak při tělesném klidu tak v pohybu
 • uklidnit své emoce, ztišit své srdce, elegantně spočinout
 • přirozeně, nenuceně a samovolně TO nechat v sobě meditovat v každodennosti
 • smysluplně využít a aplikovat silnou energetickou kapacitu, kterou rychle získáte
 • otevřít přístup ke svému hlubšímu bytostnému jádru a přirozené "duchovnosti"
 • orientovat a centrovat se ve svém životě jak v prostoru, tak v času (ve své minulosti, přítomnosti, popř. pravděpodobných tendencích do budoucna)
 • umět kdykoliv získat kvalitní smysluplnou odpověď na jakoukoliv položenou otázku či vhled do ní, mít to před sebou doslova "černé na bílém"
 • mít dostatek síly na prosperující život i chvíle jeho změn + rozpoznat příhodnou chvíli a naopak vyznat se ve složitějších momentech života
 • cítit se na všech životních úrovních dobře, žít v plusu

Přidáš se a naučíš se nejlepší know-how z fyzioterapie, čchi-kung, tai-či, jógy, kvantování, NLP, unikátně shrnuté v HLADINĚ KLIDU?