HLADINA KLIDU je praktický vzdělávací projekt 


ODSTARTOVANÝ V ROCE 2012 

Cílem HLADINY KLIDU je, abyste se rychle a snadno naučili dovednostem cítit se psychofyzicky báječně, luxusně a skvěle. Třeba tak, jak jste se možná naposledy cítili v dětství nebo dokonce jako mimino :-). 

Ve srovnání s JÓGOU, TAI-ČI nebo sestavou ČCHI-KUNGU, vás HLADINA KLIDU dostane rychle, jednoduše, přehledně a srozumitelně k praktickým benefitům a principům, ke kterým byste se jmenovanými uměními složitě propracovávali spoustu let, pokud byste u nich vydrželi a současně měli štěstí na učitele.

V celé řadě dovedností však odzačátku HLADINA KLIDU, Jógu a zejména Tai-či výrazně přesahuje. To byl i jeden z důvodů jejího vniku. Nabídnout praktický přesah, který nelze z organizačních a technických důvodů zařadit a realizovat formou výukových kurzů typu 1 hodina cvičení / týdně. 

Je třeba nejen praktické cvičení, ale i hluboké porozumění teorii a souvislostem. Jinak je těžké cokoliv praktikovat, když jeden neví co vlastně dělá a jak to funguje.

Na společných setkáních jde, krom fyzických, energetických, mentálních a hluboce bytostně uvolňujících a ozdravujících praktik mj. o neopakovatelné řízené hlubinné meditace a postupy ve stavu výrazně zesílené vitality účastníků.

Každá z pěti úrovní HLADINY KLIDU je věnována jednomu ústřednímu principu a tématu. 5 principů či úrovní má, jak uvidíte, vnitřní logickou, energetickou a archetypální souvislost, navazující navzájem na sebe, a při zapojení celé pětice se stáváme součástí kruhu či spirály Bytí. 

Nejdůležitější je první setkání z pěti a to zdaleka ne pro to, že je oním pověstným prvním krokem, ale proto, že si uděláte jasný komplexní obraz dalších možností a úrovní, poznáte vnitřní logiku všech úrovní metody a současně se naučíte klíčovým základním dovednostem se zřetelnými praktickými a mnoho let prověřenými benefity. 

Na prvních dvou setkáních vás budu mj. učit stále hlouběji a perfektně vnímat vaše tělo zevnitř. Protože jedině tak se dostanete ze své mysli, ze své hlavy, skutečně naplno do svého těla, ve kterém vše začíná a ve kterém od té chvíle začne radikálně narůstat hladina energie. To je však jen nezbytná příprava, samotný začátek možností... 

HLADINA KLIDU využívá krom aplikace biomechanických a přírodních principů, neo-šamanských technik, to nejlepší z vnitřních energetických cvičení, např. Čchi-kung a Tai-či, k navození stavů spontánní meditace, sebeléčení a vyladění se na bytostné jádro, ZDROJ. 

Dotkneme se v teorii i praxi mnohých oborů vědění, abychom zahlédli celou mozaiku souvislostí a ty uchopili jakožto prakticky použitelnou esenci pro život. 

 • Vitalizujte sebe sama energií a pohodou, naučte se rozpustit bolesti těla, zad, ale i bolesti duše. Zpevněte své kosti, nastartujte hormonální a neurochemickou aktivaci svého těla, hluboce se uvolněte a probuďte v sobě vnitřní sílu.
 • Prožívejte stále skvělou a povznesenou náladu. Pomocí technik rozvoje vnitřní energie otevřete vnitřní prostor vašeho těla a nechte své vědomí samovolně unášet proudem samovzniklé meditace.
 • Získejte energetickou kapacitu "navíc" pro váš život, jeho změnu nebo udržení jeho kvality a důstojné úrovně ve zdraví, dostatku a vnitřní spokojenosti.
 • Používejte mocné, efektivní a praxí vytříbené vnitřní techniky práce s energií těla a vědomím, které jsou v souladu s tisíciletými principy TČM (tradiční čínské medicíny) a využívají to nejlepší z principů Tai-či a Čchi-kung, jsou v souladu s principy a cíli práce jihoamerických šamanů a rezonují s přírodními a kosmickými principy a zákonitostmi.
 • Naučte se v rámci praktického cyklu dovednostem, ke kterým lze jinak velice těžko přijít. Dovednostem, které nenaleznete nikde v literatuře a nedá se jich dosáhnout pouhým samotným odděleným praktikováním Tai-či, Čchi-kung nebo meditace.

Co se prakticky a jednoduše naučíte?

 • aktivizovat a harmonizovat hormonální systém, zvýšit hladinu sexuální energie a sexuálního i životního apetitu
 • zvýšit hustotu a pevnost kostí (vhodné nejen pro osteoporózu), uvolnit svalovou zatuhlost
 • zvýšit kapacitu své energie, umět expresně v několika minutách odstranit únavu a cítit se zřetelně osvěženi
 • dle tisíciletých a přesných taoistických principů vytvořenou životní vizi (informaci) nechat účinně a automaticky aktivizovat vnitřní energií, kterou si dokonale rozvinete
 • očistit a projasnit mysl, zlepšit soustředění, dokonale vnímat své tělo zevnitř i v prostoru
 • vypustit škodlivé tělesné, emocionální a mentální napětí, odstranit fyzické i energetické bloky
 • "vypnout" aktivním způsobem jak při tělesném klidu tak v pohybu
 • uklidnit své emoce, ztišit své srdce, elegantně spočinout
 • přirozeně, nenuceně a samovolně TO nechat v sobě meditovat v každodennosti
 • smysluplně využít a aplikovat silnou energetickou kapacitu, kterou rychle získáte
 • otevřít přístup ke svému hlubšímu bytostnému jádru a přirozené "duchovnosti"
 • orientovat a centrovat se ve svém životě jak v prostoru, tak v času (ve své minulosti, přítomnosti, popř. pravděpodobných tendencích do budoucna)
 • umět kdykoliv získat kvalitní smysluplnou odpověď na jakoukoliv položenou otázku či vhled do ní, mít to před sebou doslova "černé na bílém"
 • mít dostatek síly na prosperující život i chvíle jeho změn + rozpoznat příhodnou chvíli a naopak vyznat se ve složitějších momentech života
 • cítit se na všech životních úrovních dobře, žít v plusu