Více k programu HLADINA KLIDU 1


Soulad s časem a prostorem - dostatek energie pro život

To je v samotném začátku nesmírně důležité. Neboť pokud víte, čemu se máte v tu kterou dobu věnovat, jste v souladu se svým bytostným jádrem, Nebem i Zemí. Nejdete proti proudu přirozeného stavu a vývoje věcí. Následkem toho získáváte energii navíc, neboť ji neztrácíte marnými projekty, činnostmi a aktivitami, pro které dosud nenastala vhodná chvíle, ale spolupracujete sami se sebou, se svým vyšším já. Na příkladech událostí z vlastní minulosti snadno poznáte, kdy jste šli sami se sebou a kdy proti sobě.

To samé platí pro vaši pozici v prostoru. Naučíte se nalézat v prostoru silová místa pro vaše cvičení, dobíjení energie, meditaci, uskutečnění záměrů apod. Práce s energiemi času a prostoru je tedy zařazena hned do 1. úrovně metody proto, abychom od této chvíle neztráceli čas a sílu, ale naopak začali posilovat sebe sama a měli dostatek energie pro realizaci toho, proč jsme tady, na Zemi...

Povznést se nad čas a prostor

Pokud se budeme zabývat v 1. úrovni mj. tématem času a prostoru, bude to v konečném záměru pouze proto, abychom se od této úrovně dále časem a prostorem, resp. jeho proměnami, tj. osobními událostmi, zabývat nemuseli.

Aby jste od této 1. úrovně včetně dokázali povznést své vědomí nad vaše události a životní situace, jež jsou uzamčeny v čase a prostoru (pokud to neumíme, pak neustálé vnitřní přehrávání těchto událostí uzamyká v čase a prostoru i naši energii a vědomí). Naučíte se odpoutat od jednotlivých životních událostí a situací a získat tak energii na tyto situace dosud vázanou. Získáte tak nejen energetickou a meditační kapacitu navíc, ale především pocit úžasného zklidnění a pročištění osobního života.

Konec bolestí páteře a zad - umožnění meditace

Již na 1. úrovni metody se hluboce tělesně a psychicky uvolníte a od této chvíle začnete přirozenými způsoby zvyšovat kapacitu vaší energie, tolik potřebnou pro život i další úrovně HLADINY KLIDU.

Prakticky a detailně se naučíte jemným biomechanických vzorcům, vnitřním a vnějším nastavením, které pro vás znamenají konec bolestí páteře a zad a současně jsou východiskem a prvním krokem k umožnění rozšířeného stavu vědomí, tj. "nesnesitelné lehkosti bytí".

Esence principů vnitřních umění pro rozproudění energie

Na této 1. úrovni metody se mj. seznámíte s tím nejlepším z principů energetických umění Taiji Quan (Tchaj-ťi, Tai-či) a Qi-gong (Čchi-kung). V žádném případě to však neznamená, že se budete učit nějaké sestavě Taiji. Použijeme pouze vnitřní principy, ne vnější formu.

Jakákoliv předchozí zkušenost s Taiji a Qi-gong není k účasti na HLADINĚ KLIDU potřebná a nepředpokládá se - vše potřebné se naučíte v jejím rámci.

Oba systémy byly vytvořeny v souladu s čtyřtisíciletými poznatky tradiční čínské medicíny o proudění vitální energie v těle, způsobech její harmonizace a posílení. Principy obou umění jsou, spolu s dalšími jednoduchými cviky, jakýmsi motorem, jež předchází HK samotné a slouží k průběžnému rozprouďování vnitřní energie, se kterou od 1. úrovně metody pracujeme.

Na rozdíl od našich kurzů Taiji Quan a Qi-gong v Plzni, zde, v rámci HLADINY KLIDU, nepůjde o žádné složité pohyby, sestavy apod. Soustředíme se opravdu jen na to nejdůležitější z obou umění - na esenci principů obou systémů.

Meditací k rozšířenému stavu vědomí

Teprve jakmile vytvoříte dostatek vnitřní energie, zaujmeme meditační pozici (sed, leh, stoj, popř. režim klidné chůze...) a teprve zde fakticky začíná samotná HLADINA KLIDU. Tam kde jsou limity Taiji Quan, Qi-gong a jiných vnitřních umění, tam plynule navazuje HLADINA KLIDU.

Přestože jde teprve o první úroveň metody, učiníme rovnou praktickou ochutnávku rozšířeného stavu vědomí již zde, vypůjčením několika technik vyšších úrovní metody.

Toto první setkání pro vás bude zajisté velkým přínosem na poli těla, duše i ducha, bude pestré, plné praktických i teoretických znalostí a dovedností, z nichž velkou většinu nikde v knihách nenaleznete ani nevyčtete.

Abyste se mohli plně soustředit na rozvoj svých dovedností a netrávili čas zapisováním poznámek, jsou pro každého účastníka připravena přehledná skripta k této 1. úrovni HK, stejně jako ke každé z dalších úrovní 2-5.

Na konci setkání 1. úrovně učiníme syntézu všech dílčích dovedností, kterými jste prošli, do dovednosti jediné a to tak, abyste byli schopni provést všechna potřebná "Jemná vnitřní nastavení" v řádu několika vteřin, maximálně desítek vteřin.

Tímto budete schopni vše synteticky a prakticky přenést do každodennosti a budete připraveni na postup do 2. úrovně HK.