Více k programu HLADINA KLIDU 2

Zjemnění vnímání

Druhá úroveň zjemní vaše vnímání energie a těla. Každá buňka, každé místo v těle se stane prostoupené vnitřní energií, což ucítíte přímo na tomto setkání nebo nejpozději večer ("v dojezdu energie") v den jeho ukončení. Celé tělo získá vnitřní sílu, pevnost a integritu a neuvěřitelným způsobem se současně uvolní. Stupeň uvolnění vašeho těla do jisté míry rozšíří vaše vědomí již zde.

Protože bude vaše tělo doslova napumpováno vnitřní energií a ta se dostane až na hranice fyzického těla s éterickým tělem, za kůži, ucítíte svoji osobní energii již zde v interakci s energií prostoru.

Již na této 2. úrovni si tedy budeme moci energeticky dovolit pracovat s energiemi prostoru, s 2D a 3D geometrickými útvary, které mají schopnost naši energii ještě více centrovat, akumulovat a transformovat.

Přeměna vnitřní energie na vnitřní sílu

Přesto je 2. úroveň stále o 1. a 2. čakře, tedy o těle fyzickém a éterickém. Budeme dále prohlubovat práci s tělem a učit se, jak mohou další jemné biomechanické detaily podpořit fyzické tělo k podnícení vnitřní energie, aby jím mocně proudila.

Aktivujeme tělesné oblouky a středy v tělesné periferii i centru, což fantastickým způsobem vycentrovává vnitřní enegii a směřuje ji nejen k povrchu těla, ale i do jeho hloubky.

Do pórovité hmoty vašich kostí, kde se v nejtvrdší tělesné tkáni energie ukládá a po naplnění celého těla a všech jeho kostí se od této nejtvrdší tělesné tkáně "odrazí" a začíná "přetékat", pomaličku se stává vnitřní silou a vzlíná tělem skrze 1. čakru nahoru do páteřního, resp. centrálního, kanálu, dle intenzity a opravdovosti vnitřní práce. Vše je provázeno velmi příjemnými energetizujími stavy blaha, vnitřní radostnosti a lehkosti, někdy až euforie.

Rozvazování vnitřního prostoru

Již zde se částečně dostaneme k práci s bloky energetické matrice v našem fyzickém a éterickém těle, což postupně začne rozvazovat vnitřní prostor, který od této chvíle začne být v našem vědomí dominantně zažívaným jevem spolu s pocity vnitřní lehkosti, jasnosti a bezpříčinné blaženosti. S odstraňováním bloků budeme detailně pracovat až v následujím setkání Hladina klidu 3.

Všechny dovednosti 1. a nyní již i 2. úrovně HK opět v závěru setkání synteticky shrneme do jediné klíčové dovednosti, která vám poslouží kdykoliv v procesu vaší meditace v polohách stoje, chůze, sedu či lehu, jakož i v každodenním životě.

Abyste se mohli plně soustředit na rozvoj svých dovedností a netrávili čas zapisováním poznámek, jsou pro každého účastníka připravena přehledná skripta i k této 2. úrovni HK, stejně jako ke každé z dalších úrovní 3-5.