Centrace

Bod uprostřed kruhu na hladině


Po 8 měsících mne značné bolesti za víkend opustily. Celá reference...

Bolest patní ostruhy je po roce potíží pryč během 5 minut. Celá reference...


Co se naučíš na HLADINĚ KLIDU 4?

 • Díky předchozí přípravě začneš účinně pracovat se vzestupným energetickým proudem, zvaným též „Hadí síla – Kundaliní“, sexuální síla... Seznámíš se proto s praktickými pravidly pro práci se sexuální silou.
 • Bude důležité věnovat se detailně možnostem harmonizace, uzdravení, nápravy a ODBLOKOVÁNÍ CELÉ PÁTEŘE, která je Stromem Života v Tobě.
 • Zvládneš pohybové vzory myofascálního strečinku – 3 skvělé cviky, které díky rotacím a zkrutům páteře a končetin generují spoustu energie, uzdravují páteř, ramena, kyčle a plně zastoupí rozcvičku, čchi-kung i taiči.
 • Otevřeš páteřní kanál a raketově uvolníš již naakumulovanou pánevní energii pro její vzestup – to aktivuje přidružená energetická centra, čakry chcete-li, tan-tchieny, nervové pleteně.
 • Vzestupný energetický proud je tím, co Tě samovolně vtáhne do meditace a poté navozuje „transformaci“ – je přímou stezkou všech prapůvodních duchovních směrů.
 • Prožiješ stav JEDNOTY, INTEGRITY, CENTRACE spojený s příjemným lechtáním pocitů vnitřního blaha, ale i růst inspirace, sexuální energie a zvýšenou chuť k životu, pohybu, celkové proměně.
 • Ucítíš, jak je Tvé vnější i vnitřní tělo doslova samovolně drženo a neseno vzestupným energetickým proudem. Budeš si připadat lehký(á) jako pírko, budeš se moci doslova "zavěsit" do přítomné vnímané energie.
 • Prakticky zvládneš 2D a 3D cirkulaci vnitřní energie v těle a obklopujícím energetickém poli – díky tomu si energii budeš umět účinně ukládat a získáš silnou ochrannou energii.
 • Následnou cirkulací energie budeš schopen(na) pánevní (sexuální), resp. vnitřní energií aktivovat a vyživovat mozková centra mj. odpovědná za to, jakým způsobem prožíváš svůj život a jaký do něj máš vhled, jaké máš schopnosti.
 • Naučíš se správnému dýchání tak, aby posilovalo Tvou energii, zdraví a pohodu. Pochopíš, proč a v čem konkrétně je klasická východní jógická pránajáma západnímu člověku nebezpečná a zcela nepřirozená a proč je dobré se rozpomenout na Tvému tělu přirozený dechový vzorec.
 • Začneš pracovat s prstencovým polem, které vrcholně kultivuje Tvou energii, ochraňuje Tě, energetizuje i současně očišťuje a uzdravuje.
 • Díky této vnitřní práci pocítíš velice uspokojující, hřejivé, nesmírně subtilní a blažené pocity prostupující celé tělo i nervová centra a kanály.

Přidáš se a naučíš se nejlepší know-how z fyzioterapie, čchi-kung, tai-či, jógy, kvantování, NLP, unikátně shrnuté v HLADINĚ KLIDU?

OSNOVA 4/5 HLADINY KLIDU:


Sestupná a vzestupná energie - důvod, význam, praxe

Zásadní pravidlo a princip k vzestupné energii

Bezpečný a posvátný přístup k tzv. "Hadí síle" - Kundaliní šakti

Elastická vnitřní síla v těle, přírodě a kosmu - myofasciální strečink

SEXUÁLNÍ SÍLA a VNITŘNÍ ENERGIE - význam, souvislosti, pravidla bezpečné práce

Teleskopická energetická kapilarita centrálního kanálu v těle a přírodě

VZEDMUTÍ ENERGETICKÝCH VLN ROZŠIŘUJÍCÍ VĚDOMÍ

3D GEOMETRIE CENTRÁLNÍHO KANÁLU

NÁVRAT DO KONTINUA skrze jednobodovost

Toroidální pole - VRCHOLNĚ KULTIVOVANÁ OSOBNÍ ENERGIE