Více k programu HLADINA KLIDU 4

Po našem předchozím 3. setkání již vládnete schopnostmi energii aktivovat, vnímat ji doslova hmatatelně celým tělem, energii umíte rovněž spouštět, ovládáte sestupný směr energie. Naučili jste se rozpouštět blokády energie a celkově vaše energetická kapacita a vitalita znatelně posílila. Vaše svěžest, skvělá duševní nálada i chuť do života jsou dominantními prvky.

Nyní postoupíme, máte-li odvahu a současně to sobě dovolíte, opět o velký kus cesty dál. Po dostatečném zakořeňování a akumulaci sestupné energie nastane zvrat a vaše energie prostoupí váš centrální kanál.

Co je centrální kanál 

Jakou má důležitost, proč je třeba s ním pracovat, jakou má třírozměrnou geometrii a další otázky, to vše si názorně vysvětlíme v přehledné, připravené, grafice. Poukážeme na souvislosti s přírodními jevy, abyste si byli jisti v tom, co se bude dít, až během praxe prožijete svůj tzv. VHLED.

Budeme pracovat s kabalistickými souvztažnostmi, Stromem života v těle a vším, co názorně napomůže prakticky uchopit téma vzestupné energie.

Přesto nepůjdeme člověkem vymyšlenou cestou

Ale odezíráním od přírody a přírodních jevů, což je fantastické dobrodružství, budující neochvějnou důvěru v tuto přírodní moudrost a lásku.

Budete žasnout, jak málo jsme toho doposud znali o souvislostech přírody a toho, co se děje v našich tělech. V momentě, kdy to pochopíte a přijmete, k čemuž nám bude napomáhat připravená grafika, bude stačit se pouze zaměřit do svého těla a mimo něj, uvědomit si proudění energie a následně samočinně centrovaně spočinout.

Po absolvování 4. setkání jste si již skutečně jisti vaší cestou, energií, vnitřními zkušenostmi i souladem s vesmírem - přírodou či Přirozeností, chcete-li.

Upřímně - nenabízím vám transformaci

TADY NENÍ NIC k transformaci. 

Naše NESMRTELNÁ, VĚČNÁ PODSTATA JE TU neustále, miliony let skrze nás VHLÍŽÍ A NAHLÍŽÍ do sebe sama. 

Transformovat se totiž může jedině ego. 

Opravdu nikdo jiný... 

Ještě toužíte po transformaci? 

Nebo se zklidníme, utišíme duchovní touhy či snahy a pustíme do skutečné práce, která začíná hlubokým uvolněním těla, psychiky, mysli, ega, potřeb a očekávání, osobní touhy cokoliv měnit, transformovat? 

Pustíme se do dobrodružství, které začíná hlubokým pokorným PŘIJETÍM toho, co JE, tak jak TO JE?