KALENDÁŘ AKCÍ

Pokud jste absolvovali HK-1 nebo HK-2, přijměte pozvání na další navazující setkání. Již znáte, jak pracovat s tělem, energií, tělesnou vlnou, silou zemskou i nebeskou při jejím průchodu tělem. Umíte pěstovat svoji vnitřní energii čchi. Nyní je načase ještě více a ostřeji pracovat s informací, záměrem. Vnitřní energie čchi tak dostane přesný směr a...

Všechny účastníky HK-2 a HK-3 (z února a března 2018, ale i z minulých ročníků) srdečně zvu na navazující, předposlední, setkání Hladina klidu 4. Zopakujeme všechny dovednosti, dokončíme zejména bohaté a dosud ne zcela vyčerpané téma z trojky, které budeme opakovat a zařazovat do praxe.