Čím se HK liší od vyšších stupňů Qi-gong a šamanských technik? Čím se dovednostně liší čínský mistr Qi-gong od amazonského šamana a co mají společného?

03.05.2013

Pokud pochopíme to, že vyšší stupně Qi-gong, které v meditaci pracují s myslí, duchem, vědomím a prázdnotou dosahují stejných výsledků jako metody neo-taoistické, šamanské a jogínské, pak se nijak výrazně neliší od možností a cílů HLADINY KLIDU.

V  HK se budeme prakticky zabývat některými šamanskými technikami, např. tzv. lucidním sněním. Tedy udržením bdělého vědomí v prostředí snu, zatímco tělo spí. V lucidním snění jde o něco kvalitativně zcela odlišného od tzv. astrálního cestování.

Dokud se vám cokoliv zdá, naprosto tomu v tu chvíli věříte. Kdybyste tomu nevěřili a nepovažovali to v tu chvíli za zcela reálné, okamžitě byste své běžné snění ukončili. Navíc ve chvíli snění vůbec nemáte ponětí o fyzickém 3D světě, tedy vůbec vám nedochází pravý stav věcí toho, co se s vámi děje. Tedy v normálním snění vám nedochází, že vaše fyzické tělo spí, kde spí a že v tu chvíli pouze sníte. Chováte se v tu chvíli jako pod narkozou nebo jako zdrogovaný uživatel nelegálních látek, který naprosto nechápe v jaké realitě se nalézá a co se s ním děje.

Jakmile se však probudíte a uplyne již krátká chvíle bdění ve 3D světě, hodnotíte předešlé snění již jako nereálné, jako něco, co byl pouhý "sen" a nemá smysl se jím dále a ani příště prakticky zabývat.

Přestože tělo spí a máte běžný chaotický a mnohdy nesmyslný sen, můžete se v něm uvědomit, nabýt v něm vědomí a převzít naprostou kontrolu nad dalším průběhem snu.

Má to mj. obrovskou terapeutickou hodnotu a je to narozdíl od astrálního cestování naprosto bezpečné. Po skutečném lucidním snění se probouzíte plní energie, mnohdy v euforii z vědomí své duchovní nesmrtelné podstaty, která není závislá na těle.

Ve skutečnosti své tělo nikdy neopouštíte, neboť jste v něm a mimo něj vlastně neustále. Vaše vyšší těla se do vašeho fyzického těla nevejdou a zaujímají opravdu rozlehlý prostor od několika metrů, tak v případě mentálních a kauzálních těl až propastně vesmírné rozměry. Jde o to, uvědomit se v tomto svém vyšším těle. Nicméně lze snít i o tom, že své fyzické tělo jakoby opouštíte.

Nejlepší mistry vyššího Qi-gong překvapivě nenalezneme v Číně.

Osobně považuji za nejlepší mistry vyššího Qi-gong amazonské šamany. Protože ti už vůbec nepracují s fyzickým tělem, ale rovnou s vaší nesmrtelnou podstatou. Ukáží vám rovnou kosmický pohled na SEBE SAMA. Tělem se již nezabývají proto, že jejich nižší čakry jsou plné kvalitní pralesní energie, která je velice mocně a automaticky nabíjí ze svých zdrojů a činí jejich těla zcela zdravá.

Zatímco čínský mistr musí často desítky let generovat energii spodních čaker, aby získala potřebnou kapacitu, neutralizovala negativní vlivy životního prostředí a popř. u několika málo z nich aktivovala vyšší čakry, amazonský šaman začíná rovnou u horních čaker.

Neboť žije celý život v panenské džungli, ve skutečném energetickém ráji mezi silnými zářiči - pralesními stromy, vodopády, na silových posvátných místech apod. Prostředí pralesa perfektně izoluje od elektromagnetického i rušivého mentálního pole a je současně mocným generátorem kvalitní čchi.

Totéž se nedá říci o prostředí pekingského parku s jeho smogem, čínským přelidněním v průměru na 1km čtvereční a s ním spojený mentální a elektomagnetický šum...

Protože jsem prostředí vnitřní práce v amazonské džungli zažil na vlastní duši, je logicky HLADINA KLIDU důsledkem i těchto šamanských zkušeností, které můžeme oprávněně považovat za vyšší Qi-gong.

Jestli budeme práci s vědomím a naším skutečným bytostným jádrem označovat za vyšší Qi-gong, šamanskou práci, jogínskou meditaci či cestu původních taoistů je zcela lhostejné. 

Jde jen o pojmy, slova a kategorizaci, jejíž potřebu má levá hemisféra. Z pohledu bytostného jádra je však podobná kategorizace této vnitřní práce zcela lhostejná.