Dotaz na pokročilé principy Taiji a Qi-gong v běžných kurzech

05.08.2013

Dotaz: 

Cvičím s vámi Taiji již 4 roky, naposledy ve středečním kurzu. Zajímá mě, zda HLADINA KLIDU obsahuje něco z pokročilých principů Taiji a Qi-gong, protože semináře a veškeré informace na toto téma mi stále nějak unikají a přála bych si v tomto směru nějaký další vývoj abych nezůstávala "jen" u nácviku a procvičování sestav. Plánují se nějaké kurzy s pokročilými principy Taiji?


Odpověď:

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A DOVEDNOSTI

Na našich kurzech a seminářích Taiji se studenti učí vždy nejprve základní dovednosti, které slouží pro "odpich" k pokročilým tématům. Základními dovednostmi nyní nemyslím pouze to, co na začátku každé lekce asi 15 minut opakujeme jako rozcvičku, čchi-masáž, statické nabíjecí pozice, dýchání apod. 

Do základních dovedností patří i schopnost zcela správně zacvičit tu kterou sestavu, což je teprve první z pěti úrovní Taiji, viz článek úrovně Taiji Quan.

Než se student dobře naučí sestavu Taiji - 24ku, zabere to minimálně 2 roky procvičování, pokud současně nenacvičujete nic jiného. 

Pokud pokračujete nácvikem 40ky či 108čky, potřebný čas k zacvičení a ovládnutí všech těchto dalších sestav se prodlužuje. To samé platí pro nácvik stylu Chen s jeho navíjením a sestavou 13 forem.

Teprve ve chvíli, kdy student zvládne dobře zacvičit tu kterou sestavu - formu, můžeme hovořit o tom, že zvládnul základy, neboť se naučil cvičební materiál. Poté trvá řadu dalších let, aby s tímto materiálem pracoval a zvnitřnil ho. Pokud však přibírá další sestavy, které se učí od začátku, pohyb a vývoj zůstává stále jen na povrchu. "Kdo dva zajíce honí, žádného neuloví..." 

Nicméně efekt cvičení nastupuje od samého začátku praxe a neustále se prohlubuje, to je nepopiratelné. Vy se však ptáte na pokročilé principy, ne na účinky a efekty Taiji.

Základní principy Taiji, tj. jak správně držet tělo a jeho části v klidu i pohybu, jak správně vést pohyb atd. se učíte na kurzech a seminářích rovnou s výcvikem té které sestavy.

PŘEDÁNÍ POKROČILÝCH PRINCIPŮ

Pokročilé principy Taiji a práce s energií si však žádají mnohem hlubší a intenzivnější ponoření než 60 minutovou lekci 1x týdně. Jednou za čas jsme pořádali semináře na pokročilé principy obou těchto umění. 

Nevýhodou byla sporadičnost takto laděných seminářů a tak chyběl systém i tematická návaznost, neboť předání je náročné na čas, vyladění i vysvětlení, vyzkoušení a zahrnutí do své praxe.

Absence uceleného systému předání vedla tomu, že jednotlivé pokročilejší principy byly jaksi vytržené z širšího kontextu. Navíc se rychle zapomenou, pokud je ihned nezařadíte do své praxe a neučiníte sami pro sebe jisté závěry ze studia těchto principů.

Organizačně i technicky považuji i do budoucna za velmi obtížné zabývat se v normálních 60 minutových lekcích kurzů těmito pokročilými tématy, neboť bychom si vůbec nezacvičili a neprocvičili alespoň základní principy, se kterými jste průběžně seznamováni a které stačí k pozitivnímu působení Taiji, které jistě očekáváte.

Než se pustíme do praxe hlubších principů, je třeba seznámit se s nimi nejprve teoreticky, aby všichni rozuměli tomu, o co tady jde. Sednout si na to a v klidu vše potřebné při promítání, použití příkladů a pomůcek, nákresů atd. probrat. Pokud pochopíme jak to funguje, cesta se sama otevírá a je snadnější. Proto berte HK z pohledu Vašeho dotazu i jako speciální čas navíc, kdy jsou vhodná příležitost i podmínky se vklidu zabývat právě tímto hlubším, na co normálně nejsou během lekce kurzů vhodné podmínky.

Opravdu nemám před nikým co tajit, na to mě dobře znáte... Nejvíce limitující je totiž to, že cokoliv hlubšího by se začalo v lekcích kurzů probírat, nestihneme v 60 minutách komplexně pojmout a i kdyby se pokračovalo s výkladem za týden, už se to stává vytržené z kontextu, jistě mi rozumíte.

Proto se v kurzech zaobíráme přesně tím, na co podmínky jsou. Cvičíme zdraví velmi prospěšné cvičení a neustále se držíme základních principů, což buduje silné kořeny a dává naprostou jistotu, že v těchto nemůžete chybovat, neboť je máte dostatečně zažité, zvnitřnělé. Je to skvělý základ i vklad do kvalitního způsobu života.

Zájem pokročilých žáků směřuje stále spíše k nácviku dalších nových sestav, přestože by možná zájem o pokročilé principy rovněž měli. Jenže obojí naráz v jedné lekci týdně opravdu nelze pojmout.

POKROČILÉ PRINCIPY V METODĚ HLADINA KLIDU

I všechny důvody výše byly jednou z potřeb, proč vznikla HLADINA KLIDU (HK). 

Do jednotlivých stupňů 1-5 HK jsou prakticky integrovány i velmi pokročilé principy, viz níže. A to takovým způsobem, že i naprostí začátečníci, kteří Taiji a Qi-gong nikdy necvičili rovnou proniknou k těmto pokročilým věcem. 

Je to jednoduché - v HK nám nejde o výcvik v Taiji a Qi-gong, ale o odpich od těchto metod do stavu čisté meditace.

OTÁZKA PRAKTICKÉ ZNALOSTI VÍCE ČI MÉNĚ FOREM, WUJI A TAIJI

Studenti HK natrénují všechny potřebné pokročilé principy velice snadno a rychle, neboť je budou trénovat jen na několika základních přirozených fyziologických pohybech, či pouhých 2 formách z Taiji. Je to nesmírná výhoda oproti kurzům Taiji, kde se nemá smysl ponořovat do těchto pokročilých věcí dokud bezpečně neznáte tu kterou sestavu + z důvodů časových jak bylo popsáno výše.

Ruku na srdce - vždy na tom bude z hlediska principů lépe ten, který např. na 2 snadných formách Taiji zažije pokročilé principy, než ten, kdo ví, že musí dotáhnout k úspěšnému závěru tu svoji 24ku, 40ku, 108čku, 13ku atd... 

Mnohdy je to boj s vlastním tělem, pohybovou pamětí, pozorností a již nezbývá žádná kapacita a čas pro to, zabývat se jakýmikoliv hlubšími principy, když stále probíhá na povrchu zápas o zvládnutí té které sestavy. 

Vše je úměrné počtu opakování a tak ten kdo umí např. 24ku ji odcvičí 100x, jiný, který cvičí jen 2 jednoduché formy je zvládne za stejný čas procvičit 2000x a dosáhne perfektního a mnohem lepšího zvnitřnění, mistrovství v těchto 2 formách. Nácvik jakékoliv případné další formy je již velmi snadný a principy se vás automaticky drží.

Opravdu není nutné umět tu kterou celou pohybovou sestavu na to, abyste mohli pojmout pokročilé principy. Vždyť všechny pohyby vycházejí z klidu Wuji.

Budeme-li v tomto tvrzení odvážnější, není nutné zvládnout žádný pohyb z Taiji na to, abyste se mohli zabývat hlubokými principy.

Je třeba mistrovsky zvládnout to, co Taiji předchází a sice klidovou pozici Wuji včetně verze v sedě. Znáte-li prakticky perfektně Wuji s jeho vnitřními procesy, které v sobě obsahuje Taiji, znáte vše...

HLADINA KLIDU SE DÁ NAZVAT I "ŠAMANSKÝM QI-GONGEM"

V 90. letech jsem cvičíval v jedné skupině Tensegritu - Qi-gong starých mexických šamanů pro podporu meditace a lucidního vědomého snění. Je zajímavé, jak se vše prolíná a jak jednotlivé odlišné kultury přicházejí na to samé. HK však s tensegritou nemá nic společného, snad jen to, že mj. rozvíjí vnitřní tělo s jeho schopnostmi. 

Prvky Taiji a Qi-gong jsou pouhým motorem HK a slouží k rozproudění energie a nácviku některých principů. Taiji a Qi-gong rozhodně nejsou cílem HK.

Jak je uvedeno na jiném místě, Taijisté mohou mít určitou malou výhodu v některých místech prvních 2 stupňů HK, ale jinak jde i pro ně o zcela nová praktická témata.

Jednotlivé úrovně 1-5 HK v sobě komplexně integrují esenci pokročilých principů a tak mají uplatnění i pro žáky Taiji a Qi-gong, např.:

  • - Geneze Wuji, jinu a jangu
  • - Geneze 5 energií a elementů ve vnitřním těle
  • - Sestupné a vzestupné proudy energie
  • - Peng, Ťing a Peng Ťing
  • - Vnitřní rozpouštění blokád energie
  • - Sublimace energie do prázdnoty
  • - Práce s gravitací a vnitřním prostorem
  • - Biomechanický a energetický průchod vln tělem atd.

Toto vše má ohromné využití nejen na poli Taiji a Qi-gong. 

Pokud jste Taijista, pak se znalostí těchto pokročilých principů vás začne Taiji opravdu bavit.

Do HK je vše z těchto pokročilých principů zahrnuto prakticky, systematicky a uceleně v logickém kontextu, který pokud jednou pochopíte, uvidíte, jak je to snadné. Vždy jsme to měli před očima, ale neviděli jsme to, protože nám unikaly souvislosti a další rozměr vidění...

V rámci HK mohu, oproti kurzům Taiji, zaručit dostatek času nejen na předání těchto principů, ale i na jejich procvičení, protože to je důležité pro další postup samotnou HK. I z toho důvodu je HK rozdělena do 5 setkání, neboť mezi dvěma setkáními budete mít dostatek času praktikovat, testovat, ovládnout a prožít jednotlivé principy.

Jinak, nechápejte zde nějaký rozpor mezi běžnými kurzy Taiji a HK. Vše je určeno pro někoho - nic není pro všechny. 

Někomu vyhovuje spíše pravidelná docházka do kurzů, kde dohlédneme na správné provedení vašeho pohybu a na to, abyste se Taiji naučili. Jiný, kdo inklinuje spíše k intenzivnější vnitřní práci či meditaci spíše podstoupí jednorázové či pětidílné vnitřní dobrodružství s HK.

Tomáš Bezděk

24.7.2012 Plzeň