Jsem žák vašich kurzů Taiji Quan v Plzni. Zajímalo by mě, co získám navíc za dovednosti absolvováním HK oproti běžným kurzům Taiji, které již 2 roky navštěvuji?

18.06.2013

Jak je podrobně vysvětleno v článku limity Taiji Quan, Taiji Quan je velice vhodná metoda do začátku vážněji pojaté práce na sobě. Zajisté má moc rozproudit energii, život a dát věci do pohybu. 

Jedním z limitů Taiji však je, že pracuje vědomě pouze s prvními dvěma čakrami. S ostatními, pokud vůbec pracuje, pak nepřímo. V pohybu se to ani jinak nedá, nebo jen opravdu velmi těžko.

S Taiji nelze pracovat v hlubších vrstvách vědomí, protože sem až Taiji nezasahuje a na hlubší vrstvy vědomí nemá přímý transformační vliv. Např. vás Taiji neučí pracovat s rozšířenými stavy vědomí v pozicích v sedě, vleže, během spánku těla apod. 

Toto vše HLADINA KLIDU komplexně pojímá.

V uplynulých letech, od roku 2005, jsme pořádali semináře Taiji Quan, z nichž některé byly úplně nebo částečně tématicky zaměřeny na oblasti, které s Taiji víceméně souvisí: 

přednášky o Expedici Peru a práci amazonských šamanů, seznámení s Aikido, semináře Qi-gong, 50 nej cviků na páteř, neuromuskulární aktivace v oblasti spodního tan-tchienu, dále seznámení s Feng-shui, tradiční čínskou medicínou, I-ťingem, Shiatsu, meridiány, 5 elementy a archetypálními tělesnými pozicemi, pulsovou diagnostikou, přístrojovou diagnostikou stavu energie, moxováním, akupresurou apod. 

Opakovaně jsem byl zájmem žáků pobízen, ať uspořádám samostatný seminář pouze o tom či onom tématu, neboť se jedná o velice zajímavé, hluboké a použitelné věci pro život.


V projektu HK se budeme zabývat vybranými nejdůležitějšími speciálními tématy automaticky v kontextu metody a rovnou prakticky. Oceníte rovněž systematický a metodický postup, v němž pochopíte logické zařazení jednotlivých speciálních dovedností. Vše navíc dostanete popsané v přehledných skriptech ke každé úrovni 1-5.

Mám-li být konkrétnější jakým dovednostem se budete učit v rámci HK oproti kurzům Taiji, pak udělám jejich krátký namátkový výčet: 

výuka schopnosti hlubinné meditace v sedu, lehu a během spánku těla. Tj. šamanská schopnost tzv. lucidního snění. Dále uvolnění vnitřního prostoru, rozpouštění vnitřních blokád na úrovni těla, energie, emocí a mysli, nenásilné probuzení vnitřní síly Kundaliní v páteřním kanálu, neuromuskulární trénink hlubokého stabilizačního systému páteře a pánevního dna, odblokování páteře aj. Nejdůležitější trénovanou dovedností je však schopnost kontaktu s vlastním bytostným jádrem, vstup do hladiny klidu vědomí a s tím související rozšíření vědomí za hranice tělesnosti.

Přesnější obsah metody naleznete kliknutím na jednotlivé úrovně 1-5.

Jako Taijista možná budete mít určitou výhodu na prvních 2 úrovních HK oproti ostatním v rozvinutějším vnímání, silnější vnitřní energii a znalosti některých technik. O to lépe vám třeba vše půjde.

Nejlepší na tom všem je, že pokud jste Taijista, pak se všechny získané dovednosti z HLADINY KLIDU zpětně odrazí a uplatní ve vašem Taiji, které se následně prohloubí v prožitku i účincích.


Nebudete daleko od pravdy, když budete chápat Taiji Quan jako skvělou metodu, která připravuje tělo, energii i mysl na opravdovou meditační a vnitřní práci. 

Ta je mj. nabídnuta právě v HLADINA KLIDU.