Poznatky z různých učení a oborů jsou synchronizovány v ucelenou a srozumitelnou koncepci

11.12.2012

Ahoj Tomáši, děkuji za příjemně strávený víkend na semináři Hladina klidu 1. Seminář byl velmi pěkně připraven a ,,nakopl" mne k dalšímu bádání. Příjemné bylo prokládání teorie s vlastním cvičením, takže jsem se necítila příliš unavena, ani zahlcena informacemi, jichž bylo požehnaně. 

Značnou část z toho, co bylo na semináři prezentováno, jsem již v nějaké souvislosti někde slyšela nebo četla. Vesměs se však jednalo o jednostranně zaměřený úhel pohledu.

Ty jsi však svým badatelským úsilím dal dohromady metodu, v níž jsou poznatky z různých učení a oborů synchronizovány v ucelenou a hlavně srozumitelnou koncepci. Nyní ty dílky puzzle začínají do sebe zapadat a celé to dostává ,,hlavu a patu". Za toto úsilí a odvahu vyjít s touto metodou na veřejnost Ti děkuji.


Nově nabyté vědomosti a poznatky a zkušenosti se snažím zakomponovat též do vlastního cvičení. Zjišťuji, že se mi cvičí daleko lépe a dokonce i vlastní meditace se staly mnohem hlubšími. Nemusím snad ani dodávat, že se velmi těším na další semináře.


Mé poděkování patří i Hance, která nejenže doplňovala výklad o svůj úhel pohledu, ale také se úžasně podílela na vytvoření příjemné atmosféry. Suma sumárum - seminář neměl chybu.
Přeji Ti hodně štěstí v dalším badatelském úsilí a vůbec ve všem, do čeho se pustíš.


S pozdravem
M. F.