Pracuje HLADINA KLIDU se sexuální energií a v čem by pro mě mohla být metoda přínosná, když jsem praktikovala jógu a břišní tance a nyní se účastním akcí tantra-jógy a setkání v ženských kruzích? A jaká je podle Vás energetická příčina bolestí zad?

01.06.2013

HLADINA KLIDU již od prvních dvou úrovní zřetelně zvyšuje energii v oblasti pánve. Teprve poté, co se enormně zvýší tlak energie v pánvi, má vnitřní energie šanci rozšířit se do celého těla a vitalizovat jej. 

Stejně jako v tantra-józe jde o to, aby po energetickém naplnění pánve a oblasti spodního tan-tchienu (podbřišku), tedy regionu 1. a 2. čakry, vnitřní energie vstoupila do páteřního kanálu, stoupala jím nahoru k mozkovým centrům a výš za hranice fyzického těla, jakož i hlouběji do něj, až do kostního morku. Po cestě nahoru tato aktivovaná a silná vnitřní energie, můžeme ji ve shodě s tantra a kundalini-jógou nazývat též energie Kundaliní, Hadí síla, probouzí jednotlivá míšní centra. Především však biomechanicky sama rovná páteř a celé tělo do nejideálnějšího nastavení, držení.

Zastávám léty a praxí prověřený názor, že bez dostatečné energie v páteřním kanálu a v těle nelze naprosto správně držet tělo a páteř, natož rozšířit vědomí. Je to právě probuzená vnitřní energie, která rovná tělo a páteř do té nejlepší možné pozice. Ne naopak.

Pokud nebude vnitřní energie aktivní, nebude mít správnou kapacitu a vnitřní tlak, lze sice správné držení těla nachvilku jakoby napodobit, ale nikdy to nebude zcela správně a nikdy to nebude déle než na několik krátkých okamžiků - protože to nebude přirozené. Protože chybí vinoucí se vnitřní energie, vnitřní had, který se plazí tělem a sám nastavuje a rovná všechny klouby a celé tělo do té, výhradně a individuálně pro něj, nejideálnější pozice.

Představte si situaci, kdy malému děcku nafukujete hračku, jeho oblíbeného nafukovacího medvídka.

Dokud ho úplně nenafouknete vzduchem (stejně jako tělo vnitřní energií), nikdy nebude medvídek rovně, bude se hrbit, nebude správně držet formu. Pokud ho násilím narovnáte, vzduch bude chybět v jiné části jeho těla a tak dále. S tělem a jeho energií je to stejné. Pokud žákovi opravíte pozici do správného držení těla, vydrží v ní pouze krátce, pokud nemá k udržení pozice potřebnou hladinu energie. I tak ale má smysl se o to pokoušet, někde a s něčím se musí začít, i kdyby to mělo být zpočátku jen o napodobení správného držení těla.

Spontánní, nejen v držení těla, můžete být jen v případě silně a volně tekoucí vnitřní energie.

Zpět k Vašemu dotazu:

V rámci HK se naučíte perfektně biomechanicky procítit a ovládat pánevní dno a jeho energii, stejně jako energii dolních dvou čaker. Je to naprostá nezbytnost pro další postup, samotný začátek.

Zvýšení energie v pánvi, stejně jako zmíněná práce se svaly v oblasti spodního tan-tchienu a pánevního dna, logicky vede ke zvýšení sexuální energie. 

To se projevuje nejen ve zvýšeném sexuálním apetitu a zlepšení kvality sexuálního prožitku a vnímání, ale i v celkové hladině vitality a ozdravění. Sexuální energie je jedním z aspektů vnitřní energie. Časem se naučíte převádět tuto sexuální energii na vnitřní energii bez sexuálního náboje a naopak. Nijak vás pak nepřekvapí lechtivě enormně zvýšená energie v pánvi a v podbřišku. Pokud budete mít záměr s ní dále pracovat a vést ji do páteřního kanálu a dle principů HK, nebude mít sexuální náboj. 

Stačí však jediná myšlenka a tato energie se může rázem změnit v energii sexuální, záleží jen na Vás a na Vašem záměru.

V souvislosti s tématem naplnění spodních čaker si dovolím upozornit všechny na jednu důležitou, tak trochu tabu věc:

Protože v projektu HK, podobně jako v jiných metodách, např. Qi-gong, zvyšujeme energii v pánvi, jak bylo popsáno výše, zvyšujeme všechny její aspekty a projevy, tj. i energii sexuální. 

Necháme-li tuto získanou energii vybíjet častými sexuálními excesy, jsme v začarovaném kruhu. Zvyšujeme energii, abychom ji poté rychle ztratili sexuálním vybitím. Takový člověk se pohybuje mezi póly a je tímto rušen ve vnitřní práci. Je třeba udělat si v těchto věcech jasno a pořádek.

Rozhodně není třeba vzdávat se sexuálních prožitků. U mužů se s každou ejakulací ztratí velké množství vnitřní energie, kterou abyste získali zpět na původní úroveň, trvá několik dnů až týdnů dle intenzity vnitřní práce. O tom dobře ví taostické metody a TČM, kde jsou i tabulky za kolik dnů dle věku Vaše energie regeneruje na původní úroveň. Řešením je pro muže jasně oddělit orgasmus od ejakulace. Jsou to naprosto dva odlišné pojmy. 

Existují velmi snadné a použitelné techniky vnitřního uzamčení, kdy muž má zcela plnohodnotný orgasmus, avšak bez ejakulace. Žádnou ztrátu energie tedy následně nepocítí a stává se v tomto smyslu sexuálně vytrvalým. Zda dojde nebo nedojde k jeho ejakulaci při orgasmu záleží jen a jen na něm a na aplikaci jednoduché techniky vnitřního uzamčení, kterou může začít používat okamžitě, bez jakéhokoliv předchozího výcviku. Takto není žádná vnitřní energie ztracena, promarněna pomíjivým požitkem.

V HK pracujeme nejen se zemskou, jinovou energií, která vzlíná pánví a páteří nahoru, ale i s jangovou nebeskou energií, která klesá do pánve a nohama dolů do země.

Velký nedostatek technik tantra-jógy a mnohých technik, které používají i praktikující ženské skupiny je, že pracují pouze se zemskou energií a jejím zvedáním nahoru.

Vpravdě nelze zcela úspěšně a snadno zvedat zemskou energii vůlí. To je zcela špatný postup, bez většího a trvalejšího efektu.


Naším úkolem je, abychom svou vůlí, svým záměrem nechali klesnout jangovou energii, abychom energii našeho já nechali klesnout do země, abychom ji odevzdali zemi. Tato klesající jangová energie "oplodní" zemi do které vstoupila a jinová zemská energie poté začne automaticky sama vzlínat nahoru! Zcela bez naší vůle, bez našeho záměru a bez našeho přičinění!


Protože vůle, záměr a jakékoliv konání patří jangové energii, lze vědomě řídit, resp. vnitřně dovolit pouze směr jejího klesání do země. 

Samovzlínající jinovou energii nelze vůlí ovlivnit. To jinová síla nemá ráda. 

Ta má ráda jinovou odevzdanost probíhajícím vzlínajícím trasformujícím dějům, jinovou vnímavost a jinové vyprázdnění od jakýchkoliv obsahů - od očekávání, potřeby cokoliv řídit, konat, vyprázdnění od "já".

Teprve pak se TO přihodí...