Rekapitulace HK 1-5: Na vlastní kůži jsem si ověřila...

15.06.2014

Tomáši, nyní nacházím chvíli, kdy bych se ráda chtěla zmínit o mé zkušenosti z absolvovaných 5-ti seminářů HK - Hladina klidu v letošním roce. Každý seminář byl pro mě velkým obohacením, vždy jsem se těšila na hodiny, ve kterých jsi nás seznamoval s teorií i praxí, líbila se mi připravená skripta, ke kterým jsem se znovu a znovu vracela a připomínala si hlavní poznatky. Jsem ráda, že se mi podařilo se vždy dostavit na tvé lekce, které měly návaznost a vyústily v můj pocit dobrého zvládání meditace.

Ráda k ní využívám dle možnosti přírodu a v duchu se řídím postupem s využitím 5-ti elementů.

Na vlastní kůži jsem si ověřila fungování v praxi, pročistila si tělo, podařilo se mi i rozpustit můj zápal plic.

Těžko říci, zda to je více nebo méně, protože celkové uvolnění člověka po cvičení samo o sobě vede k pocitu štěstí, spokojenosti, což vidím nejen na sobě, ale i na okolí, pro které mám najednou daleko více energie, pochopení, trpělivosti i lásky.

Energii využívám nejen pro sebe, ale i k pomoci - k léčení mých blízkých, kteří mně účinek i konečný efekt průběžně potvrzují.

Za mé obohacení velmi děkuji.

Na seminářích jsi vytvořil jedinečnou atmosféru pohody a spolupráce. Ráda se v příštím školním roce budu těšit na další tvé pořádané akce.

Srdečně zdravím a děkuji.

S pozdravem V. K.