S čím vším se bude pracovat na seminářích HK?

26.01.2013

S pohybem a klidem,

s vnitřním světlem i tmou,

s tichem i zvuky,

s tíží i lehkostí.

S gravitací, atmosférickým tlakem. Vnitřním a zevním prostorem. 

S barvami a prostorem.

Je zde opravdu mnoho zajímavých technik a principů, které využijeme.

Pomocníkem bude i hudba, která podpoří řízené hlubinné meditace ve stoji, v sedu i lehu. Demonstrujeme si i zajímavé fyzikální pokusy, které nám didakticky objasní některé vnitřní procesy. Zaměříme se i na některé přírodní procesy, na kterých si ukážeme univerzálně platné principy, které platí i pro nás, jako bytosti, přičemž jsme si to dosud možná ani neuvědomili a viděli vše pouze v přírodě, jaksi mimo sebe. Vědomým přijetím těchto principů do sebe tak mj. zvyšujeme své propojení s přírodou vesmírem.