TOMÁŠ BEZDĚK

"Správný pohyb léčí! Čím více správného pohybu, tím více zdraví a klidu" 

Tomáš Bezděk

 fyzioterapeut, certif. terapeut DNS prof. Pavla Koláře FN Motol

specialista na pohybovou medicínu a výuku tradičních léčebných umění čchi-kung a tai-či

certif. NLP Master Practitioner (AUNLP), regresní terapeut s výcvikem u Míly Lukášové 

Pomáhám lidem cítit se psychofyzicky skvěle a to jak ve své fyzio ordinaci v historickém centru Plzně, tak i při výuce taiči a čchi-kung.

Mé nejlepší know-how z oblastí výuky čchi-kung, tai-či, fyzioterapie, cvičení jógy, šamanských obřadů v Peru, meditací, NLP aj. jsem v roce 2012 finálně, jednoduše a srozumitelně shrnul do uceleného praktického vzdělávacího projektu HLADINA KLIDU.

V elegantních souvislostech propojuji tradiční dovednosti starých mistrů s moderní fyzikou, fyzioterapií, kvantováním, NLP apod. Striktně se držím přírodních zákonitostí a principů jakožto ideálních učitelů.

Bude mi potěšením doprovázet i Vás na cestě k vnitřní rovnováze, harmonii, klidu a skvělému životnímu pocitu ve vašem těle, duši a základních životních oblastech.   

Tomáš Bezděk (*1974 ve znamení VAH) pracuje od roku 1998 jako fyzioterapeut a od roku 2001 vyučuje v Plzni v pravidelných kurzech a seminářích TAIJI CENTRUM PLZEŇ tradiční pohybová, zdravotní a vnitřní umění Taiji Quan (Tai-či) a Qi-gong (Čchi-kung). Ta, z pohledu své profese, praktikuje, předává, učí a doporučuje jako nejlepší možnou rehabilitaci - fyzioterapii a prevenci.

Způsob jakým předává tato vnitřní umění zahrnuje nejlepší praktické poznatky fyziologie, biomechaniky, neurofyziologie, neuromuskulární aktivace, kontroly a centrace v souladu s tisíciletými principy tradiční čínské medicíny (TČM) a původních šamanských kultur.

Po výcviku 2012 - 2015 v pražské Motole se stal v červnu 2015 certifikovaným terapeutem DNS - dynamické neurosmuskulární stabilizace (centrace) profesora Pavla Koláře FN Motol, které s Taiji a Qi-gong hluboce souvisí.

Absolvoval také výcviky v regresní terapii a certifikované studium NLP Master Praktik (AUNLP).

Od mládí, od svých 15 let, se zabýval zejména astrologií, tarotem, numerologií, kabalou, posvátnou geometrií, Feng-Shui, I-ťingem, učením Jogy, meditacemi a rozšířenými stavy vědomí. Od roku 1995 publikoval v odborných časopisech.

V roce 2008 podnikl dvouměsíční expedici do hlubin peruánského amazonského pralesa, do hor, pouště a k Pacifiku, aby se účastnil se čtyřmi místními šamany očistných a zasvěcovacích obřadů. Tato životní zkušenost byla jednoznačným přelomem dosavadní práce a jedním z důvodů následného vzniku vzdělávacího praktického cyklu HLADINA KLIDU.

Sám sebe považuje za nezávislého kreativního badatele v oblastech fyzioterapie a práce s tělem, energií a vědomím.

Své nejlepší zkušenosti a know-how v oborech práce s tělem, vnitřní energií a rozšiřováním vědomí komplexně shrnuje a aktualizuje v projektu HLADINA KLIDU www.hladinaklidu.cz.