Z tvorby

© Tomáš Bezděk 2001 - 2003


PRAMEN

Vlna za vlnou, dál mě dostanou - SNÍM

Chvíle za chvílí, zas mě posílí - BDÍM

Řeka za řekou, cestu dalekou - MÁM

Krůček za krokem, měsíc za rokem - SÁM

Kapka za kapkou, číši přesladkou - DÁM

Ruka na ruce, pohled do srdce - ŽIJE

Z očí do očí, zázraky nekončí - MILUJI

Maska za maskou, kráčím za Láskou - ZŘÍM


Přišla jsi z míst Harmonie

Kde struny žijí z rytmů

A Slunce srdcem život bije

Čas bez nocí a dnů

Z míst, kde volání je ozvěnou

Slůně štěstí kráčí

Co uši Tvé v Tichu zaslechnou?

- Vůni perly dračí?

Kapku v moři nehledej

Bílého koně duše osedlej

Schovávám se za duší

To Pegas v Tobě vytuší

Chceš-li kapku v moři najít

Nemusíš od něj daleko zajít

Chceš-li ve mně hledat SEBE

Neodděluj zem od nebe

Zvu Tě do krajin za sny ledové

Kde pohádky v příchuti medové

Roztají z perel dračích

Do andělských křídel ptačích...


Třináctá ctnost - Láska žije

Pravdu nikdo neodkryje

Dvanáct směrů, jeden bod

Ve STŘEDU se skrývá KÓD

Ke dvanácti branám jitra

Do pohádky medové

Ke dvanácti radám z nitra

Moudří tiší dědové


DUCHOVÉ LESA

Vstal jsem a do lesa jsem šel

Když Slunce svítalo a Měsíc zapadl

Své básně psal a v ruce měl

Květ s lístky - silný pocit mě přepadl:

Věřím duchům ohně

Řekl jsem skromně...

Věřím duchům vzduchu

Došlo k mému sluchu...

Věřím duchům vody

V potoce smočil jsem nohy...

Věřím duchům země

Vykopali báseň ve mně...

Věřím Hlasu za řečí

Vědomí TO dosvědčí...

Šel jsem cestou, potkal Tebe

Zastavil se, nechtěl dál

Spatřil vílu - slétla z nebe

V němém údivu zde stál

Poznal jsem jí - sláva Bohu

Padl na kolena a políbil jí nohu

Nevěděla kým má být

Zda jít na Zem nebo Bdít

Zelený mech cestu hladil

Jak kos rose zpíval jsem sloky

Vše co mám, na vílu jsem vsadil

Láska vedla další kroky

V mysli obraz víly levitoval

Ještě chvilku líbám vizi

V ráji nemám kam bych schoval

Pavučiny - v Lásce zmizí

Čistá mlha rána chladí

Jako víla plná mládí

A já stařec proplouvám

Snad si cosi namlouvám?

Připraven jak zvíře na porážku

Ohromná vůle žít a milovat

Mé srdce lehké jak na polštářku

Jen tiše být a děkovat...


Volal jsem Světlo do Slunce

Dostal jsem pouta na ruce...

Volal jsem o milost

Dostal jsem povinnost...

Volal jsem na duchy

Dostal jsem předtuchy...

Volal jsem v Tobě pro perly

Dostal jsem život bez berly...

Volal jsem na srnku

Bodl se o trnku...

Volal jsem zběsile

Odolal přesile...

Volal jsem v Tobě síly dračí

Dostal jsem odpověď: - "Že prý to stačí"...

Ač se žádné mé přání zcela nenaplnilo

Osud byl ke mně přesto štědrý...


Afrodita dnešní noci

Zazpívá svou píseň Moci

Propůjčím jí vše co jsem

Dříve, než noc zemře v den

Propouštím Tě ze své říše

Drak mi frčí tanec v míše

Vrať se lásko, vrať se brzy

Odpust, je-li ďábel drzý

Moře v kapce nevidíš

Je tam i s perlami

Draka syčet neslyšíš

Pryč s křehkými berlami

Jedinou berlou je drak

Jedinou Perlou je Láska

Jedinou cestou je vlak

Co do srdce vlaská

Jak had se v Tobě plazím touhou

Tělem, duší, do srdce

A v Tobě tančím silou pouhou

Myšlenka hladí po ruce

Jak had jsem v Tobě pokořen

Jsem Tvou vnitřní silou

Narazil jsem na kořen

Prostup mojí milou!

Volám Tě vším, co tančit umí

Volá tě rým, co za slovy šumí

Vzývám všechna JINDE SEM!

Dříve, než noc pozve den

Vzývám všechna JINDY TEĎ!

Překonejme spolu zeď

Do nitra se vboří chrámy

Časy prostorem se vlní

Do jitra se vnoří s námi

Láska, která všechno splní...


VĚŘÍM

Věřím v lásky odpuštění

Ve zlatou rybku

Věřím v milost dopuštění

Ve svatou kytku

Věřím, že ohně zesílí

Věřím, že dají světlo

Věřím, že hory zeštíhlí

Věřím v to, co vykvetlo

Věřím, že jsme dorostli

Dorostli pro víru

Kořínky skálou prorostly

Prorostly do míru

Věřím v divoký koně běh

Věřím ve šťastné bláznovství

Věřím v Milosti Boží spěch

Věřím ve slastné království

Věřím nejhlubším Tvým tajemstvím

Věřím v hořkost pro sladké

Věřím v to, co nejkrásnějším darem Tvým

Věřím v drsnost pro hladké

Věřím, že volání je vyslyšeno

Věřím v hojnost za chudým

Věřím, že konání je vymyšleno

Věřím v liché za sudým...


DĚKUJI

Děkuji Ti za třpyt hvězd

Děkuji Ti za touhu

K lásce vede mnoho cest

Kráčím kdesi v rouchu

Děkuji Ti brzy zrána

Děkuji Ti zvečera

Kapka do moře je brána

Samotná dlouho klečela

I já klečel mnohokrát

I já volal do moře

Abych Ti verše mohl psát

Čas už pro mě neoře

Děkuji Ti za omámení

Děkuji Ti za hezký sen

Děkuji Ti za uvábení

I když za nocí přijde den

Děkuji Ti za Tvou Velikost

Děkuji, že vidíš Pravdu

Děkuji Ti za Milost

V jakém světě Tě zas najdu?

Královno Slunečních krůpějí

Jsem Tvým otrokem

Krůpěje v perly dospějí

Tichým pokrokem

Vše končí nebo začíná?

Loučím se s Tebou tím, že se neloučím

Noc pomalu zhasíná

Končíme spolu tím, že nic nekončí...


PROBUZENÍ

Mnoho let jsem mrtvě spal

Nechal si zdát těžké sny

Kolik vět jen tiše zašeptal

Západy Slunce počítaly dny

Kolikrát chodil jsem dokola

Než usadil se do STŘEDU

Kolikrát vídal jsem sokola

Vize o dvacet let dopředu

Studoval jsem hvězdné kroky

Mládí plné otázek

Proplouval jsem, spící, roky

Vídal stejný obrázek

Ujal se mě jeden anděl

Osm let mě učil Bdít

Přidal Světlu ve mně naděj

Hořkost ze tmy musel vpít

Mnoho lásek - byly ze sna

Děkuji, že odešly

Mnoho vrásek - žily ze dna

Bez Světla se obešly

Pak se na mě usmál drak

Proč ho druzí neznají?

Rozehnal těžký, snový mrak

Perlu v drápech utají?

Hledal perlu všude kolem

Přec ji v drápech měl

Létal nebem horem dolem

Kdyby tak jen více Bděl

Perla, to je jeho víra

Do STŘEDU KRUHU ji dej

Perla, to je Lásky Síla

Miluj ji a více nehledej

Pak uzavři vlastním tělem kruh

Dračí hlava, dračí ocas

Z perly sundej snový pruh

Sopky láva, kruhu provaz

Dlouho jsem snil, málem mi ujel vlak

Do CÍLE bez snění

Jsem Tvá perla, jsi můj drak

Dozvíš se od Bdění

Světlo Tě laská moudrostí

Černá Luna živí STŘED

Chiron je stezka radostí

S Láskou půjdeš stále vpřed

Až tam, kde pochopíš

Proč ruka ruku hladí

Až tam, kde probudíš

Ze stáří snů věčné mládí

Písně bez ozvěn vyslyšení

Hřmící ticho za myslí

Milování Lásky - Boha políbení

Křtící Chiron za svící

Laskání duše Probuzením

Chvalozpěv Boží

Vítání ducha osvícením

Radost si prožít...


Ukázala ses mi trojmo

Tělo, duše, duch

Já teď hledím k Nebi kolmo

Lehčí jsem než vzduch

Pronikám jak přímka osou

Všechny kruhy z cesty pryč

Ve svém středu vílu bosou

Stonku páteř - ctnostná tyč

Otevírám všechny brány

Moře citů musí ven

Poklady jsou Tobě dány

Bez ostychů si je vem

Zmrazit chtěl bych tu chvíli

Až roztaje svou Věčností

Perla mé duše letí míli

K Tobě poutána vděčností

Kéž doletí do středu světů

A dračice ji spolkne duší

Ten střed - toť radost z květů

Uctít Lásku: to se sluší...

© Tomáš Bezděk, všechna práva vyhrazena